Käyttöehdot

Vastuunrajoitus

Tätä sivustoa hallinnoi Passion For Life Healthcare (International) (PFLH) Ison-Britannian toimitiloistaan käsin. PFLH ei takaa, että sivuston materiaali on soveliasta ja käytettävissä muualla. Käyttäjä, joka haluaa päästä sivustolle muualla kuin Isossa-Britanniassa, tekee sen omasta aloitteestaan ja on vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, mikäli ja siinä laajuudessa kuin paikalliset lait ovat sovellettavissa. PFLH päivittää tätä sivustoa mutta ei takaa sisällön virheettömyyttä eikä vastaa siitä. Käyttäjä käyttää sivustoa omalla vastuullaan. PFLH ei vastaa tämän sivuston käytön aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, ja kaikki vastuu rajoittuu korkeintaan Englannin lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. PFLH ei vastaa käyttäjän mahdollisesti sivuston audio-, video- tai tekstitiedostojen käytön seurauksena saamista tietokoneviruksista.

Terveysneuvonta

PFLH tekee parhaansa varmistaakseen, että tällä sivustolla annettu terveysneuvonta on paikkansapitävää ja ajantasaista, mutta sivuston terveysneuvonta on luonteeltaan yleistä, eikä PFLH vastaa sen virheettömyydestä eikä käyttökelpoisuudesta; yksittäisen henkilön tai yksittäisessä tilanteessa ei pidä luottaa pelkästään tähän tietoon. Lääketieteellistä neuvontaa tulee aina hakea terveydenhuollon ammattilaiselta.

Immateriaalioikeudet

PFLH pidättää oikeuden kaikkeen sivuston materiaaliin tai se on saanut oikeuden sen käyttöön. Sisällön kopioiminen osittain tai kokonaan missään muodossa on kielletty muuten kuin seuraavien ehtojen mukaisesti.

Kopiointi omaan käyttöön

Voit lukea, katsella, tulostaa ja ladata omalle laitteellesi tämän sivuston materiaalia omaa, ei-kaupallista käyttöä varten.

Kopiointi rajoitettuun käyttöön

Voit kopioida materiaalia muille henkilöille vain heidän omaa käyttöään varten, mutta vain, mikäli ilmoitat materiaalin lähteeksi tämän sivuston. Lähde ja verkko-osoite (http://www.snoreeze.com) on mainittava materiaalin kopiossa, ja sinun on kerrottava vastaanottajalle, että ehdot koskevat myös häntä ja että hänen on niitä noudatettava. Tämä uudelleenkopiointioikeus ei salli materiaalin liittämistä osittain tai kokonaan toiseen teokseen tai julkaisuun, olipa kyse paperisesta, sähköisestä tai muunlaisesta julkaisusta. Etenkään mitään osaa verkkosivustosta http://www.snoreeze.com ei saa jakaa eikä kopioida kaupalliseen käyttöön.

Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Tällä sivustolla on muille sivustoille johtavia linkkejä, ja kyseiset sivustot eivät ole PFLH:n hallinnassa. Kun napsautat tällaista linkkiä, joudut pois sivustolta http://www.snoreeze.com. PFLH ei vastaa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä, vaikka PFLH:n omalta sivustolta johtaisikin niille linkki, eikä suoraan tai epäsuorasti millään tavalla edusta eikä kannata näillä sivustoilla esitettyä tietoa.

Tietojen käyttö

Käyttäjien viestintä (lukuun ottamatta henkilö- tai terveystietoja, joita koskee PFLH:n tietosuoja) ei käsitellä luottamuksellisena eikä tekijänoikeuksien alaisena, ja PFLH voi käyttää sitä haluamaansa tarkoitukseen, kuten kopiointiin, julkaisemiseen jne., ja hyödyntää ideoita haluamaansa tarkoitukseen, myös kaupalliseen.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin ja sivuston sisältöön sovelletaan Englannin lakia.

Muutokset

Näihin käyttöehtoihin tehdään ajoittain muutoksia, joten käyttäjän kannattaa tarkistaa ne säännöllisesti.


Jottasaisitparhaanmahdollisenkokemuksen, tälläverkkosivustollakäytetäänevästeitä. Jatkamallatämänsivustonkäyttämistä, se tarkoittaa, ettäsuostutkäyttämäänevästeitä. Lisätietojaevästeistäjaniidenpoistamisesta on osoitteessa Privacy and Cookie Policy.Jatka